محمد مهدی جعفرآبادی

صفحه نخست /محمد مهدی جعفرآبادی
محمد مهدی جعفرآبادی
نام و نام خانوادگی محمد مهدی جعفرآبادی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / برق الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!