وحید خلیلی

صفحه نخست /وحید خلیلی
وحید خلیلی
نام و نام خانوادگی وحید خلیلی
شغل دانشجو سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات کارشناسی ارشد / برق-الکترونیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 DESIGN OF A SIGMA-DELTA MODULATOR WITH 14-BIT RESOLUTION FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS Scientific Bulletin, Series C: Electrical Engineering and Computer Science