عبداله بخشعلی

صفحه نخست /عبداله بخشعلی
عبداله بخشعلی
نام و نام خانوادگی عبداله بخشعلی
شغل کارمند سایر سازمان‌های داخلی
تحصیلات کارشناسی ارشد / تکنولوژی آموزشی
وبسایت
پست الکترونیک