مهران اخلاصی

صفحه نخست /مهران اخلاصی
مهران اخلاصی
نام و نام خانوادگی مهران اخلاصی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!