حسن ختن لو

صفحه نخست /حسن ختن لو
حسن ختن لو
نام و نام خانوادگی حسن ختن لو
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات مهندسی کامپیوتر
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 خوشه بندی اسناد مبتنی بر آنتولوژی و رویکرد فازی Journal Of Information and Communication Technology