محمد رضا فیضی درخشی

صفحه نخست /محمد رضا فیضی درخشی
محمد رضا فیضی درخشی
نام و نام خانوادگی محمد رضا فیضی درخشی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات مهندسی کامپیوتر
وبسایت
پست الکترونیک