سجاد یاوری

صفحه نخست /سجاد یاوری
سجاد یاوری
نام و نام خانوادگی سجاد یاوری
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی مکانیک- ساخت و تولید
وبسایت
پست الکترونیک