علی اکبر جلالی

صفحه نخست /علی اکبر جلالی
علی اکبر جلالی
نام و نام خانوادگی علی اکبر جلالی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی برق
وبسایت
پست الکترونیک