قباد برمالزن

صفحه نخست /قباد برمالزن
قباد برمالزن
نام و نام خانوادگی قباد برمالزن
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات آمار
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!