هادی صبوری

صفحه نخست /هادی صبوری
هادی صبوری
نام و نام خانوادگی هادی صبوری
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات کارشناسی ارشد / آمار
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!