مریم امیری

صفحه نخست /مریم امیری
مریم امیری
نام و نام خانوادگی مریم امیری
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 استفاده از یک روش انتخاب ویژگی مبتنی بر همسایگی برای دادههای ریز آرایه محسن تاج آبادی فراهانی محسن رحمانی مریم امیری 1402/06/29
2 شناسایی ماینرهای غیرمجاز یکی از فیدرهای شهرستان بروجرد به کمک الگوریتم‌های یادگیری ماشین علیرضا سیمرغ مریم امیری، خسرو خاندانی 1402/11/11
3 خوشه بندی اسناد متنی با استفاده از الگوریتم های تکاملی محمد نادری مریم امیری 1402/10/09
4 Providing a method for load balancing in cloud computing using deep learning and PSO algorithm میس صباح ابراهیم القیسی مریم امیری 1402/03/08
5 Providing a reliable and low-consumption routing protocol for larger-scale sensor network using the PSO algorithm محمد رشید مهدی مهدی مریم امیری 1402/03/01
6 Reducing energy consumption by using machine learning techniques to identify and classify traffic in SDWSN احمد نجم مریم امیری 1402/02/25
7 Software Test Data Generation Using Meta Heuristic Algorithms and Reinforcement Learning یاسر سلام التمیمی مریم امیری 1402/02/16
8 Retinal Blood Vessels Detection Using Convolutional Neural Network Optimized with Particle Swarm Optimization Algorithm محمدباقر آل بوشتوی مریم امیری 1401/11/12
9 Thyroid Disease Diagnosis Using LSTM Neural Network Optimized with Whale Optimization Algorithm حسن عباس صاحب المعموری مریم امیری 1401/11/12
10 تشخیص وب‌سایت‌های فیشینگ بر اساس مدل‌های یادگیری ماشین مبتنی بر محتوا فاطمه نعیمی وحید رافع مریم امیری 1401/06/30
11 یک الگوریتم خوشه‌بندی مبتنی بر انباشت شواهد مژگان محمدی وحید رافع مریم امیری 1401/06/30
12 بهبود خوشه بندی مبتنی بر الگو کاوی زهرا هاشمی مریم امیری 1401/06/30
13 تشخیص سایت‌های فیشینگ با بهره‌گیری از عملیات انتخاب ویژگی و ترکیب طبقه‌بندها مبتنی بر الگوریتم عقاب طلایی مهدی رضایی وحید رافع مریم امیری 1401/06/30
14 ارائه راهکاری برای تشخیص بدافزار با کمک روش درخت تصمیم مریم امیری 1400/11/13
15 بهینهسازی مسیریابی وسایل نقلیه مبتنی بر الگوریتم کلونی مورچه بهبودیافته مریم امیری 1400/11/03
16 انتخاب ویژگی با استفاده از آنتروپی مبتنی بر همسایگی مریم امیری 1399/10/17