سید امیر احمدیان

صفحه نخست /سید امیر احمدیان
سید امیر احمدیان
نام و نام خانوادگی سید امیر احمدیان
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 مطالعه تحلیلی و تجربی شکل بهینه بلانک در فرآیند کشش عمیق قطعات مستطیل شکل سید امیر احمدیان معین طاهری، مهدی مدبری فر علی جباری 1398/06/31