حمید گل مکانی

صفحه نخست /حمید گل مکانی
حمید گل مکانی
نام و نام خانوادگی حمید گل مکانی
شغل دانشجو سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک