سیامک مزدک

صفحه نخست /سیامک مزدک
سیامک مزدک
نام و نام خانوادگی سیامک مزدک
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 بررسی اثر خواص فیزیکی قطرات بر شرایط تعلیق فراصوت عباس عموچی رفعت محمدی، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی سیامک مزدک 1401/06/30
2 طراحی و ساخت حسگر فشار با استفاده از مواد دگررسان مغناطیسی مرضیه شیرمحمدی محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، مهدی مدبری فر سیامک مزدک 1398/06/30
3 مطالعه تجربی پارامترهای موثر بر تعلیق ذرات به کمک فراصوت داوود دهقانی علی جباری، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی سیامک مزدک 1397/06/19