ابراهیم شریفی

صفحه نخست /ابراهیم شریفی
ابراهیم شریفی
نام و نام خانوادگی ابراهیم شریفی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات دکترای حرفه‌ای / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک