یزدان پناه زند

صفحه نخست /یزدان پناه زند
یزدان پناه زند
نام و نام خانوادگی یزدان پناه زند
شغل دانشجو سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!