نوید نظام آبادی فراهانی

صفحه نخست /نوید نظام آبادی فراهانی
نوید نظام آبادی فراهانی
نام و نام خانوادگی نوید نظام آبادی فراهانی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی مواد و متالورژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 بررسی پارامترهای مؤثر بر رفتار تغییر شکل داغ آلیاژ آلومینیوم گروه 5000 نوید نظام آبادی فراهانی بهمن میرزاخانی، یوسف پاینده 1397/08/15