نوید نظام آبادی فراهانی

صفحه نخست /نوید نظام آبادی فراهانی
نوید نظام آبادی فراهانی
نام و نام خانوادگی نوید نظام آبادی فراهانی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی مواد و متالورژی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!