فرزانه رجبعلی پور

صفحه نخست /فرزانه رجبعلی پور
فرزانه رجبعلی پور
نام و نام خانوادگی فرزانه رجبعلی پور
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 سنتز نانو ذره هیدروکسی آپاتیت اصلاح شده بوسیله پلی اتیلن گلیکول (PEG) به عنوان جاذب جدید برای حذف رنگ ایندیگوکارمین از محلول آبی فرزانه رجبعلی پور جواد ذوالقرنین 1397/06/24