رسول لطفی

صفحه نخست /رسول لطفی
رسول لطفی
نام و نام خانوادگی رسول لطفی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک