مهران کریمی آکندی

صفحه نخست /مهران کریمی آکندی
مهران کریمی آکندی
نام و نام خانوادگی مهران کریمی آکندی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک