پیمان کریمی

صفحه نخست /پیمان کریمی
پیمان کریمی
نام و نام خانوادگی پیمان کریمی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی مواد و متالورژی
وبسایت
پست الکترونیک