وحید سبحانی

صفحه نخست /وحید سبحانی
وحید سبحانی
نام و نام خانوادگی وحید سبحانی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات دکترای حرفه‌ای / فیزیولوژی ورزش
وبسایت
پست الکترونیک