مهدی کریمی

صفحه نخست /مهدی کریمی
مهدی کریمی
نام و نام خانوادگی مهدی کریمی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!