سید مهدی مجیدی کرهرودی

صفحه نخست /سید مهدی مجیدی کرهرودی
سید مهدی مجیدی کرهرودی
نام و نام خانوادگی سید مهدی مجیدی کرهرودی
شغل کارمند سایر سازمان‌های خارجی
تحصیلات کارشناسی ارشد / اقتصاد نظری
وبسایت
پست الکترونیک