عبدالواحد قادری

صفحه نخست /عبدالواحد قادری
عبدالواحد قادری
نام و نام خانوادگی عبدالواحد قادری
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات دکترای حرفه‌ای / تاریخ اسلام
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مطالعات اسلامی در جهان معاصر مطالعات اسلامی در جهان معاصر
2 خلیفه و امام پژوهشنامه تاريخ تمدن اسلامي