مریم طالب شمس آبادی

صفحه نخست /مریم طالب شمس آبادی
مریم طالب شمس آبادی
نام و نام خانوادگی مریم طالب شمس آبادی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مکاترونیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 بهبود قدرت تشخیص یک انکودر خازنی خطی با لغزنده نامقید مهندسي ساخت و توليد ايران