ابوالقاسم دائی چیان

صفحه نخست /ابوالقاسم دائی چیان
ابوالقاسم دائی چیان
نام و نام خانوادگی ابوالقاسم دائی چیان
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / برق-کنترل
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 طراحی و پیاده سازی و کنترل یک روبات گروهی مقید مرزی ردیابی و تعقیب هدف با استفاده از پردازش تصویر طیبه عزیزی مهدی مدبری فر ابوالقاسم دائی چیان 1402/06/29
2 کنترل مبتنی بر داده براساس الگوریتم تجزیه مود پویای افزایش پنجره دار احسان مبینی امیرحسین ابوالمعصومی ابوالقاسم دائی چیان 1401/12/15
3 استخراج پارامترهای هیدرودینامیکی یک سیگلایدر و ارائه راهکارهایی برای بهبود طراحی آن علیرضا عبدی ابوالقاسم دائی چیان 1401/06/30
4 بازیابی سیستم انتقال با رویکرد چندعامله و با درنظر گرفتن عدم قطعیت در تولید منابع بادی و خورشیدی مهران پیرزادی علی اصغر قدیمی ابوالقاسم دائی چیان 1398/10/24
5 معادله لانگوین کوانتومی برای سیستمهای اتمی دوترازه محمد سیف ابوالقاسم دائی چیان، مهدی میرزایی (فیزیک) 1397/11/16
6 طراحی کنترل کننده مقاوم برای سیگلایدر با فرض نامعینی در مدل رویا فخر یگانه ابوالقاسم دائی چیان 1400/08/15
7 کنترل عمق و جلوگیری از برخورد با موانع برای یک گلایدر دریایی با استفاده از کنترل فازی محسن شجیعی مهدی سلیمانی، ابوالقاسم دائی چیان 1400/08/15
8 استخراج معادلات فیلترینگ برای اتم دوترازه تحت ورودی حالت فشرده حمید باقری ابوالقاسم دائی چیان، مهدی میرزایی (فیزیک) 1400/06/02
9 شناسایی یک مدل دینامیکی جهت کنترل حرکت گلایدر دریایی حسین زندی امیرحسین ابوالمعصومی، ابوالقاسم دائی چیان 1400/06/31
10 توسعه یک واسطه هپتیکی حساس به سفتی برای جابجایی اشیا محمدرضا عبادتی مهدی مدبری فر ابوالقاسم دائی چیان 1400/06/31
11 طراحی مدار تغذیه روشنایی LED خیابانی بر اساس کنترل پیوسته جریان با حداقل تعداد عناصر نیمه هادی و اجزای غیر فعال مزدک عبادی، حسن مرادزاده ابوالقاسم دائی چیان 1397/04/03
12 طراحی منبع تغذیه بدون وقفه ی برخط خانگی با پشتیبانی سلول های خورشیدی و قابلیت جبران افت ولتاژهای کوتاه مدت بار حسن مرادزاده، مزدک عبادی ابوالقاسم دائی چیان 1397/11/14