ابوالقاسم دائی چیان

صفحه نخست /ابوالقاسم دائی چیان
ابوالقاسم دائی چیان
نام و نام خانوادگی ابوالقاسم دائی چیان
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / برق-کنترل
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواننوع کارنام نویسنده اصلیسال نشر
1 نظریه بازیها در مهندسی ترجمه ژوا پي اسپانها 1399