خسرو خاندانی

صفحه نخست /خسرو خاندانی
خسرو خاندانی
نام و نام خانوادگی خسرو خاندانی
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق- کنترل
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 آرایش زمان مقطوع در سامانه‌های چند کارگزار مرتبه کسری حسین زمانی وحید جوهری مجد خسرو خاندانی 1402/02/11
2 اجماع توزیع یافته سیستم های چند عاملی خطی به صورت رویداد تحریک به منظور کاهش حجم دیتای انتقالی محدثه میقانی خسرو خاندانی 1401/11/01
3 کنترل مهار در سیستم های چندعاملی با عدم قطعیت فازی گرانولی نسرین عیسی آبادی خسرو خاندانی راضیه عبداللهی پور 1401/11/02
4 کنترل اجماع سیستم های فازی گرانولی راضیه عبداللهی پور علی اکبر جلالی خسرو خاندانی 1401/08/29
5 طراحی و ساخت یک دستگاه اسکنر سه بُعدی در دستگاه فتوکپی سه بُعدی افشین مختاری خسرو خاندانی، حسن مرادزاده 1400/11/13
6 طراحی و ساخت واحد پرینتر سه بعدی در دستگاه فتوکپی سه بعدی مسعود رحیمی خسرو خاندانی، حسن مرادزاده 1400/11/13
7 کنترل پیش بین گشتاور در موتور القایی سیم پیچ باز با بهینه سازی تابع هزینه به روش ویکور وحید مرادی مزدک عبادی، خسرو خاندانی 1400/11/13
8 مدل سازی مسیریابی بهینه میکرو/نانوذرات در فاز دوم منیپولیشن با استفاده از تصاویر میکروسکوپ نیروی اتمی زهره مرادی معین طاهری، خسرو خاندانی مهدی مدبری فر 1400/06/30
9 طراحی کنترل کننده پیش بین با میراگرجرمی تنظیم شونده فعال جهت کنترل ارتعاشات برج توربین بادی مجید ابراهیمی مجد خسرو خاندانی، امیرحسین ابوالمعصومی مهدی سلیمانی 1400/06/31
10 ساخت یک روتور-دوقلوی یک درجه آزادی و طراحی و پیاده سازی یک کنترل کننده بهینه بر روی آن مصطفی یزدانی خسرو خاندانی 1400/03/18
11 طراحی یک رویتگر غیر شکننده∞H بر پایه رویکرد مد لغزشی تطبیقی برای سامانه های مرتبه کسری غیرخطی نامعین دارای تأخیر زمانی و غیرخطینگی در ورودی مجید پرویزیان وحید جوهری مجد خسرو خاندانی 1397/11/14
12 طراحی رویتگر نمایی غیرشکننده برای گروهی از سیستم های مرتبه ی کسری غیرخطی با کاربرد در همزمان سازی و ارتباطات سیستم های آشوبناک علمدار حافظی نیک وحید جوهری مجد خسرو خاندانی 1397/11/14