خسرو خاندانی

صفحه نخست /خسرو خاندانی
خسرو خاندانی
نام و نام خانوادگی خسرو خاندانی
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / مهندسی برق- کنترل
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!