حمید سالمی

صفحه نخست /حمید سالمی
حمید سالمی
نام و نام خانوادگی حمید سالمی
شغل کارمند سایر سازمان‌های داخلی
تحصیلات کارشناسی ارشد / شیمی
وبسایت
پست الکترونیک