مهدی جنیدی

صفحه نخست /مهدی جنیدی
مهدی جنیدی
نام و نام خانوادگی مهدی جنیدی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!