مجید الله دادی

صفحه نخست /مجید الله دادی
مجید الله دادی
نام و نام خانوادگی مجید الله دادی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک