محمد مهدی باقری طباطبایی

صفحه نخست /محمد مهدی باقری طباطبایی
محمد مهدی باقری طباطبایی
نام و نام خانوادگی محمد مهدی باقری طباطبایی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی / مهندسی مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!