فاطمه دوستی

صفحه نخست /فاطمه دوستی
فاطمه دوستی
نام و نام خانوادگی فاطمه دوستی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / شیمی آلی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 تهیه‌ی هیدروژل‌های حاوی مشتقات نین‌هیدرین و کاربرد بنفش روهمان به‌عنوان حساسگر نوری در ساخت هیدروژل فاطمه دوستی علیرضا کریمی مهناز هادی زاده، خلیل فقیهی 1402/06/29