محبوبه یارمحمدی

صفحه نخست /محبوبه یارمحمدی
محبوبه یارمحمدی
نام و نام خانوادگی محبوبه یارمحمدی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / سیستماتیک گیاهی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 بررسی بیوسیستماتیکی گونه هایی از جنسL. Nepeta در کشور ایران محبوبه یارمحمدی سید مهدی طالبی مجید قربانی 1396/11/14