محمد کریمی

صفحه نخست /محمد کریمی
محمد کریمی
نام و نام خانوادگی محمد کریمی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات دکترای حرفه‌ای / مهندسی نساجی
وبسایت
پست الکترونیک