احمد رحیم پور

صفحه نخست /احمد رحیم پور
احمد رحیم پور
نام و نام خانوادگی احمد رحیم پور
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات دکترای حرفه‌ای / مهندسی شیمی
وبسایت
پست الکترونیک