نسرین آقامحمدی

صفحه نخست /نسرین آقامحمدی
نسرین آقامحمدی
نام و نام خانوادگی نسرین آقامحمدی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / علوم و فناوری نانو - نانوفیزیک
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!