سما ترکزبان

صفحه نخست /سما ترکزبان
سما ترکزبان
نام و نام خانوادگی سما ترکزبان
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / نانو شیمی
وبسایت
پست الکترونیک