محمدرضا قضاوی

صفحه نخست /محمدرضا قضاوی
محمدرضا قضاوی
نام و نام خانوادگی محمدرضا قضاوی
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات مکانیک
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تحلیل ارتعاشات و پایداری ورق های مرکب چند لایه تحت اثر رطوبت و دما مجله علمي پژوهشي مكانيك سازه ها و شاره ها
2 Free Vibration Analysis of Composite Plates with Artificial Springs by Trigonometric Ritz Method Mechanics of Advanced Composite Structures