مهناز هادی زاده

صفحه نخست /مهناز هادی زاده
مهناز هادی زاده
نام و نام خانوادگی مهناز هادی زاده
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات دکترای حرفه‌ای / بیو شیمی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 تهیه‌ی هیدروژل‌های حاوی مشتقات نین‌هیدرین و کاربرد بنفش روهمان به‌عنوان حساسگر نوری در ساخت هیدروژل فاطمه دوستی علیرضا کریمی مهناز هادی زاده، خلیل فقیهی 1402/06/29
2 تهیه و شناسایی هیدروژل های حساس به نور با استفاده از مشتقات پریلن بیس ایمید دوپامین :بررسی خواص بیولوژیکی وکاربردهای فتودینامیک تراپی آنها در شرایط برون تنی بهاره رستمی نژاد علیرضا کریمی، محمد دیناری مهناز هادی زاده 1402/06/20
3 تهیه و بهبود رفتار حساسگرهای نوری و نانوساختارهای مربوطه با استفاده از تانیک اسید و بررسی کاربردهای فوتودینامیکی و بیولوژیکی آن ها غلام حسین یوسفی، علیرضا کریمی مجید مهدیه، مهناز هادی زاده 1400/11/13
4 تهیه و مطالعه خواص هیدروژل های هوشمند نانوساختار حاوی ترکیبات پورفیرین سیمین بلالی علیرضا کریمی مهناز هادی زاده 1396/12/15
5 تهیه و مطالعه ی رفتار هیدروژل ها و نانوکامپوزیت هیدروژل های هوشمند حاوی ترکیبات فتالوسیانین اعظم خدادادی علیرضا کریمی مهناز هادی زاده 1395/11/11