مهدی صادقی

صفحه نخست /مهدی صادقی
مهدی صادقی
نام و نام خانوادگی مهدی صادقی
شغل کارمند سایر سازمان‌های داخلی
تحصیلات دکترای حرفه‌ای / فیزیک هسته ای
وبسایت
پست الکترونیک