مهدی دهمرده

صفحه نخست /مهدی دهمرده
مهدی دهمرده
نام و نام خانوادگی مهدی دهمرده
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات دکترای حرفه‌ای / زیست شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!