عباسعلی جنتی زاده

صفحه نخست /عباسعلی جنتی زاده
عباسعلی جنتی زاده
نام و نام خانوادگی عباسعلی جنتی زاده
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاه‌های کشور
تحصیلات دکترای حرفه‌ای / باغبانی
وبسایت
پست الکترونیک