طنانه قدیمیان

صفحه نخست /طنانه قدیمیان
طنانه قدیمیان
نام و نام خانوادگی طنانه قدیمیان
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / مکانیک- گرایش مکاترونیک
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!