جعفر دهقانی

صفحه نخست /جعفر دهقانی
جعفر دهقانی
نام و نام خانوادگی جعفر دهقانی
شغل کارمند سایر سازمان‌های داخلی
تحصیلات کارشناسی ارشد / فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک