مهرداد آقا محمدی

صفحه نخست /مهرداد آقا محمدی
مهرداد آقا محمدی
نام و نام خانوادگی مهرداد آقا محمدی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / فیزیک هسته ای
وبسایت
پست الکترونیک