محمد خرمی مقدم

صفحه نخست /محمد خرمی مقدم
محمد خرمی مقدم
نام و نام خانوادگی محمد خرمی مقدم
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات کارشناسی ارشد / حرکات اصلاحی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 تأثیر تمرینات پیلاتس و انعطاف پذیری بر تعادل و ترس از افتادن زنان سالمند نشريه رفتار حركتي و روانشناسي ورزشي ايران